top of page
  • Grey Facebook Icon
  • Instagram

< Back to Exhibitions

Very Naughty Super Trashy

Sha Luo, Paula De Martino, Remy Knopf, John Felix Arnold III, Catie Dillon, Yen Yen Chou, Harris Wright, Patrick Carlin Mohundro, Evelyn Beliveau, Chang Sujung, Eloise Sherrid, Huidi Xiang, Lauryn Welch, Amelia Akiko Frank, Bahar Sabzevari, Roseb Krablet, Xingzi Gu, Steven Anthony Johnson II, Xingze Li, Tutu Zhu, Xinan Helen Ran, Alex Feim, Yulin Gu, Lanyi Gao, Hwi Hahm, Dan Mandelbaum, Craig Jun Li, Shihui Zhou, Nazir Hedgepeth, Samantha Seigel, Floyd Tangeman, Sarah Kirby, Jacob Lay, Fei Li, The Raibow Fluffer, Amy Wang, Aura Wang, Weihui Lu, Annie Chen Ziyao, Gwenn Thomas, Eliert Asmevrik, Anaïs Horn, Felix Kindermann, Franz Mag, Sammy Bennet, Xinran Zhang and Liu Yizhi

December 23, 2022 - January 6, 2023

bottom of page